Triển khai hành động vì môi trường "Hãy làm trái đất mỉm cười"
Là một hoạt động nằm trong chiến dịch dài hạn “Hãy làm Trái đất mỉm cười - Smile Earth” được phát động từ năm 2007 bởi Tập đoàn Ajinomoto và diễn ra hàng năm tại các công ty thành viên Ajinomoto trên toàn...


Sự kiện tiêu biểu