Người lao động: "Chúng tôi không cần tăng lương"
“Tăng lương lên 3,1 triệu đồng với thời buổi kinh tế thị trường hiện nay cũng không đủ. Thấy lương công nhân được tăng, tất cả những thứ phục vụ cho công nhân cũng tăng lên”, độc giả Ngô Duy Phương cho biết. Ngày...


Sự kiện tiêu biểu