Đi tàu Tết Ất Mùi phải có CMND tương ứng với vé đã mua
Hành khách đi tàu Tết muốn mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận). Người đi tàu phải có CMND tương ứng với số ghi trên vé đã mua. Tổng Công ty Đường sắt...


Sự kiện tiêu biểu