Đề nghị xếp hạng cầu Long Biên là Di tích Quốc gia
Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến về việc xếp hạng cầu Long Biên là di tích lịch sử - nghệ thuật cấp Quốc gia. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa có văn bản chính...


Sự kiện tiêu biểu